Kulüp Kurmak İstiyorum

  Kulüp kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir.

  1. Kulüplerin nasıl kurulacağına ilişkin bilgiler, OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ’nin “Kuruluş ve Çalışma Esasları” başlıklı 6’ıncı maddesinden itibaren yer almaktadır.

  2. Üniversite içerisinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla kulüp kurulamaz.

  3. Her kulübün amaç ve işleyişini belirleyen bir tüzüğü olmalıdır. Tüzük formatı, OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 9’uncu maddesinde belirtilmiştir. Tüzüğün hazırlanmasında Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Örnek Topluluk Tüzüğü temel alınır. Öğrenci Kulüplerimiz için tek tip tüzük uygulaması yapılmaktadır. (Örnek Topluluk Tüzüğü SK-F-03)

  4. Kulüpler, yönergede yer alan ana maddeleri, açıklamalı bir şekilde tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.

  5. Her kulübün bir danışmanı olması gerekmektedir. Topluluk Danışmanı şartları, OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin Topluluk Danışmanı başlıklı 16’ıncı maddesinde belirtilmiştir.

  6. Kulüp kuruluş başvurusunun yapılabilmesi için Topluluk-Kulüp Kurma Başvuru Dilekçesi (SK-D-01) ve Yeni Öğrenci Kulübü Başvuru Formunun (SK-F-01) doldurulması gerekmektedir.

  7. Danışmanlığı kabul eden öğretim elemanının Kulüp Danışmanlığı Kabul dilekçesinin (SK-D-03) eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

  8. Danışmanlığı kabul eden Öğretim Elemanının Kulüp Başkanı Atama Dilekçesini (SK-D-04) imzalaması ile başvuru işlemleri geçici başkan tarafından yürütülür.

  9. Başvuru formundaki en az 9 (dokuz) öğrenciden oluşan ve her üye tarafından imzalanmış üye listesi eksiksiz doldurulmalıdır. Üye sayısı fazla ise başvuru eki olarak eklenmelidir.

  10. Kulüp kuruluş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen tüm şartlar yerine getirilerek hazırlanan evraklar, Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.

  11. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, yapılan başvuruları, ön değerlendirmenin ardından, bir raporla Rektörlüğe sunar. Üniversite Rektörlüğü başvuruyu sonuçlandırır. Başvuru sonuçları Topluluk Başkanı ve Danışmana mail yoluyla bildirilir.


OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi için tıklayınız.


Takım Kurmak Veya Takıma Katılmak İstiyorum

  Takım kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir.

  1. Takımları kurabilmek için öncelikle SKS Müdürlüğü Öğrenci Topluluklarından OSTİMTECH SPOR KULÜBÜNE üye olunması gerekir.

  2. Üniversitemiz bünyesindeki OSTİMTECH SPOR KULÜBÜ bireysel ve toplu faaliyetlerde üniversitemizi temsil etmek adına kurulmuş bir spor kulübü olup üyelik işlemlerinin ardından katılmak istediğiniz branş yönünde çalışmalar yapmak üzere size yardımcı olacaktır.

  3. Üniversite içerisinde aynı branştan birden fazla takım kurulamaz. Üniversiteyi temsil edecek takımlar OSTİMTECH SPOR KULÜBÜ tarafından belirlenir ve kurulur.

  4. Takımların Kurulması ve İşleyişi topluluk/kulüp tüzüğüne bağlı kalmak şartıyla SKS tarafından onaylanmak suretiyle yürütülür.

  5. Üniversiteyi temsil etmek isteyen her takımın bir Antrenörü olması gerekmektedir. SKS Müdürlüğü Spor Koordinatörlüğü Birimi ve OSTİMTECH SPOR KULÜBÜ bu konuda size yardımcı olacaktır.

  6. Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü, takım kurmak için yapılan başvuruları, ön değerlendirmenin ardından, bir raporla Rektörlüğe sunar. Rektörlük başvuruyu sonuçlandırır. Başvuru sonuçları Topluluk Başkanı ve Akademik Danışmana mail yoluyla bildirilir.


OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM-TECH SPOR KULÜBÜ Tüzüğü için tıklayınız.