Hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu'nun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir

Misyon

​       Müdürlüğümüz, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ruh ve beden sağlıklarını korumak, tüm barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları konusunda destek olmak, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda etkin rol almalarını ve bu konularda her türlü hizmet ve desteği sağlamak misyonu ile kurulmuştur.

Vizyon

​       Sahip olduğu üstün bilgi ve donanım, milli ve insani değerler çerçevesinde tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında sorumluluk üstlenen; özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin amacı bu hedefe ilerlerken Müdürlüğün destek ve hizmetlerini her sene aynı doğrultuda üst çıtalara taşımaktır.